>Tavanbogd Group

Бэлтгэн нийлүүлэгчээр бүртгүүлэх

Таван Богд Групп нь Худалдан авалтыг хамгийн өндөр үр ашигтай байлгахын тулд боломжит шинэ бэлтгэн нийлүүлэгчдийг байнга татан оролцуулах замаар нийлүүлэгчийн дунд өрсөлдөөнийг бий болгож тэгш боломжоор ханган ажиллахад үргэлж нээлттэй байдаг.