English

Нийгмийн хариуцлага

Малчдад 15 тонн тэжээлийг хивэг хандивлав.

Өвөлжилтийн байдал хүндрэлтэй байгаа Төв аймгийн Сэргэлэн сумын малчдад Улаанбаатар Гурил ХХК-ийн хамт олон 15 тонн тэжээлийн хивэг хандивлав.