Нийгмийн хариуцлага

Бяцхан гараараа пицца урлацгаая

Бяцхан гараараа пицца урлацгаая

Бяцхан гараараа пицца урлая өдөрлөг энэ удаад энэхүү өдөрлөгийг сар бүр хамтран зохион байгуулдаг “Найрамдал ротаракт” клубын гишүүдийн хүүхэд болон Пицца Хат брэндийн  ажилчдын хүүхдүүдийг оролцуулан хамтдаа пицца урлалаа.