English

Нийгмийн хариуцлага

KFC Тэврэлтийн өдөр

KFC Сансар салбарт БЗД-н 132-р бага сургуулийн 40 хүүхдүүдтэй халуун дулаан “ТЭВРЭЛТИЙН ӨДӨР”-ийг хамтдаа өнгөрүүллээ