Мэдээлэл

KFC салбаруудад зайнаас халуун хэмжигч байршууллаа

KFC салбаруудад зайнаас халуун хэмжигч байршууллаа
Шинэ коронавирусээс (Covid-19)  урьдчилан сэргийлэх зорилгоор   улс даяар анхааран ажиллаж байгаа энэ үед KFC салбаруудад ЗАЙНААС ХАЛУУН ХЭМЖИГЧ БАЙРШУУЛЛАА.

Ингэснээр үйлчлүүлэгч кассанд ойртон ирэхэд, биеийн халууныг алсын зайнаас автоматаар хэмжин, хэвийн байгаа эсэхийг тогтмол хянах боломжийг бүрдүүлж байгаа билээ. Ажилтны оролцоогүйгээр хэрэглэгчийн халууныг хэмжиж, KFC брэндийн зүгээс урьдчилан сэргийлэх алхмыг цаг алдалгүй хийж, хэрэглэгчдийнхээ эрүүл аюулгүй байдлын төлөө хичээнгүйлэн ажиллаж байна.

Энэхүү гамшигт аюултай сэргийлэхийн төлөө KFC-ээс дижитал үйлчилгээний системүүдийг нэвтрүүлж, иргэдийг зайнаас харьцах, гэрээсээ гаралгүй амтат шарсан тахиагаа хүргүүлэн авахыг уриалж байна.

Хүргэлтийн утас-75551010

Онлайн захиалга: https://kfcmongolia.com/