Жуулчин Duty Free

Газар сүлжмэл ХК-ийн хяналтын багцыг худалдан авснаар Жуулчин Дюти Фрий ХК үүсгэн байгуулагдав.