Группийн Танилцуулга

Өнөөдөр Таван Богд групп нь 16 охин компани, 3 хөрөнгө оруулалттай компани, 4 бизнес нэгж, нийт 12,000 гаруй ажиллагсадтайгаар бизнесийн салбар бүртээ манлайлан, ард түмнийхээ амьдралыг чанарыг дээшлүүлэхийн төлөө ажиллаж байна.

Таван Богд группийн компаниуд нь Монгол улсын Засгийн газар, МҮХАҮТ-тэй хамтран зохион байгуулдаг Монгол улсын нийгэм, эдийн засагт үнэтэй хувь нэмэр оруулдаг 'ТОП-100' аж ахуйн нэгжийн шалгаруулалтанд байнга шалгардаг.

Бид байгууллагын үнэт зүйл болох ажилчддаа өрсөлдөхүйц цалин урамшуулал олгож, ая тухтай ажлын орчин, эерэг хандлага, бүтээлч эрмэлзэл тэдний мэдлэг боловсрол, чадварыг дээшлүүлэх байнгын сургалт , нэгдсэн арга хэмжээнд оролцох боломжоор хангаж чаддаг Монгол улсын бизнесийн салбарын манлайлагч юм.

Группийн ерөнхий үйл ажиллагааг салбар бүрээр ангилан үзвэл :

Үнэт зүйлс

БАЙГУУЛЛАГЫН ИРГЭН
 • Зөв хүн байх
 • Бүтээлч байх
 • Манлайлагч байх
 • Хариуцлагатай байх
НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА
 • Үлгэр жишээ үзүүлэх
 • Хуулийг чандлан сахих
ХАРИЛЦАГЧ, ХЭРЭГЛЭГЧ
 • Хэрэглэгч та Хаан
 • Элэгсэг байх
 • Хурдтай ажиллах
 • Найдвартай байх
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ
 • Бизнесийн оновчтой шийдлийг тодорхойлох
 • Ёс зүйг чандлан сахих