Бараа үйлчилгээ нийлүүлэх санал

Доорх бүртгэлийн онлайн маягтыг бөглөн ИЛГЭЭХ товчийг дарснаар таны мэдээлэл ТАВАН БОГД ГРУПП-ийн Худалдан авах ажиллагааны хэлтэст хүргэгдэх болно.

Бид таны бизнесийн мэдээллийг өөрийн дотоод хэрэгцээнд ашиглах бөгөөд гадагш задруулахгүй байх баталгааг гаргаж байна.

Компаний мэдээлэл

Танай компани НӨАТ төлөгчөөр бүртгүүлсэн үү?

Холбоо барих хүний мэдээлэл

Бизнесийн үйл ажиллагааны мэдээлэл